Հղումներ

Կայքում տեղադրված են որոշ հղումներ, որոնք տանում են դեպի այլ կայքեր, որոնք narim.am-ի վերահսկողության տակ չեն գտնվում: Այդ հղումներից որևէ մեկը սեղմելիս Դուք լքում եք narim.am կայքը: Սույն պայմանների կիրառությունը չի տարածվում այն կայքերի վրա, ուր Դուք տեղափոխվել եք` սեղմելով narim.am-ում տեղադրված հղումները: Ինչպես նաև narim.am կայքը պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերի անվտանգության հետ կապված:

© 2024 Նարիմ: Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են
Դիզայն և մշակում Studio One