Լրացուցիչ պայմաններ

Համաձայն Անձնական Տվյալների Պաշտպանության մասին ՀՀ օրենքի՝ Օգտագործողը իրավունք ունի դիտել և խմբագրել Կայքի կողմից հավաքագրված իր անձնական տեղեկատվությունը, ինչպես նաև իրավունք ունի տեղեկատվություն ստանալու իր անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ:

Կայքի Ադմինիստրացիան իրավունք ունի փոփոխություններ կատարել սույն պայմաններում առանց Օգտագործողի համաձայնության:

Նոր Գաղտնիության պայմանները ուժի մեջ են մտնում դրանք Կայքում հրապարակելու օրվանից:

Սույն Գաղտնիության պայմանների հետ կապված բոլոր առաջարկներն ու հարցերը պետք է ուղղել Կայքի «Կապ» բաժնի օգնությամբ:

© 2024 Նարիմ: Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են
Դիզայն և մշակում Studio One