Ինչպես Պատվիրել


1.  Ինչպես  պատվիրել

Կայքում ներկայացված ապրանքներից ընտրեք ցանկացած ապրանք/ապրանքներ ու ձևակերպեք պատվերը:

Երևան քաղաքում պատվերն առաքվում է պատվերի հաստատումից հետո 24 ժամվա ընթացքում:

Առաքումն իրականացվում է ամեն օր, բացի կիրակիից: Ըստ այդմ շաբաթ-կիրակի օրերի պատվերները առաքվում են երկուշաբթի:

Մարզերի առաքման օրերի մասին անհրաժեշտ է նախապես տեղեկանալ կայքի կամ ֆեյսբուքյան էջերի ադմինիստրատորներից:

Պատվերներ կարող եք ձևակերպել ինչպես գրանցվելով կայքում, այնպես էլ առանց մշտական գրանցման: Գրանցման պայմանները ներկայացված են ստորև:


2.  Առաքման  պայմաններ

Մինչև 10 000 դրամ պատվեր կատարելիս` առաքումն արժե 500 դրամ:

10 000 դրամ և ավելի պատվերի դեպքում առաքումն անվճար է:

Ընկերության կողմից հատուկ առաջարկների դեպքում առաքումը կարող է իրականացվել հատուկ պայմաններով և/կամ զեղչերով, որի մասին տեղեկացվում է հավելյալ:

Պատվերը համարվում է կատարված պատվիրատուի կողմից ստացական թերթիկը ստորագրելու դեպքում:

 


3.  Ապրանքի  վերադարձ

Առաքման պահին` գնումները ստանալիս, պատվիրատուն պետք է ստուգի ապրանքների համապատասխանությունը պատվերին` տեսքը, քանակը, տեխնիկական տվյալները:

Պատվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել ապրանքներից միայն մինչև առաքման ստացական թերթիկի ստորագրումը: Հրաժարվելու պատճառներ կարող են հանդիսանալ ապրանքների անհամապատասխանությունը պատվերին, անորակ կամ վնասված լինելը:

Գնված ապրանքները չեն կարող վերադարձվել, եթե դրանք առաքվել են ու Պատվիրատուի կողմից ստորագրվել է ստացական թերթիկը:

 


4.  Գրանցում

Գրանցվելով կայքում` Դուք կարող եք օգտվել բոնուսային համակարգից ու գրանցված օգտատերերին առաջարկվող հատուկ առաջարկներից:

Գրանցվելու համար անհրաժեշտ է լրացնել գրանցման համար նախատեսված դաշտերը, որոնք ենթակա են պարտադիր լրացման` առաքման գործընթացը պատշաճ և իրավական տեսանկյունից ճշգրիտ կազմակերպելու համար: Հետագայում կայք մուտք գործելու համար անհրաժեշտ է լրացնել գրանցման տվյալները (էլ. փոստի հասցեն) և գաղտնաբառը:

Գաղտնիության պայմանները, որոնք սահմանում են, թե ինչպես են օգտագործվելու Ձեր անձնական տվյալները, նշված են 5-րդ կետում: Գրանցվելով Կայքում՝ Դուք տալիս եք Ձեր համաձայնությունը Գաղտնիության պայմաններին և երաշխավորում, որ Ձեր կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը ճշգրիտ է:

 


5.  Գաղտնիության  պայմաններ

Անձնական տվյալները, որոնք թույլատրվում է մշակել սույն Գաղտնիության պայմանների շրջանակներում, տրամադրվում են Ձեր կողմից՝ Կայքում գրանցվելուց կամ պատվեր ձևակերպելիս: Դրանք են`

  • ազգանուն, անուն,
  • հեռախոսի համար,
  • ծննդյան ամսաթիվ և տարեթիվ,
  • էլեկտրոնային փոստի հասցե (e-mail),
  • առաքման հասցեն

Կայքը պահպանում է նաև տվյալներ, որոնք ավտոմատ կերպով փոխանցվում են Կայք այցելելու ժամանակ (IP հասցե, cookies-տեղեկություններ, տեղեկատվություն բրաուզերի մասին, մուտքի տևողություն, էջի URL, ռեֆեռեր), որոնք օգտագործվում են տեխնիկական խնդիրների բացահայտման ու լուծման, վճարումների և դրանց ապահովության վերահսկման նպատակով:

Ձեր անձնական տվյալները կարող են փոխանցվել Հայաստանի Հանրապետության պետական իրավասու մարմիններին միայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և հիմքերով:

 


5.1  Տեղեկությունների  օգտագործում

Մեզ համար անձնական տեղեկությունների հավաքագրման առաջնային նպատակը Ձեզ ապահով, հարմարավետ, արդյունավետ և անհատական ծառայություններ մատուցելն է: Սույնով Դուք համաձայնվում եք, որ մենք կարող ենք օգտագործել Ձեր անձնական տեղեկությունները հետևյալի համար.

  • Ձեր հայցած ծառայությունների և օգնության ապահովում,
  • մեր ծառայությունների, բովանդակության, գովազդի որակի չափում ու բարելավում,
  • ոչ ստանդարտ իրավիճակներում զանգի կամ էլ. փոստի միջոցով հավելյալ տեղեկությունների ճշտում կամ հաղորդում,
  • պատվերը հաստատող, սխալ լրացված դաշտերի մասին տեղեկացնող, ի պատասխան Ձեր հարցի ուղարկված նամակների ուղարկում,
  • մեր նորույթների, տարատեսակ ակցիաների և այլնի վերաբերյալ նամակների ուղարկում միայն այն դեպքում, եթե բաժանորդագրված եք մեր փոստառաքման ծառայությանը:

 


5.2  Հղումներ

Կայքում տեղադրված են որոշ հղումներ, որոնք տանում են դեպի narim.am-ի վերահսկողության տակ չգտնվող կայքեր: Այդ հղումներից որևէ մեկը սեղմելիս Դուք լքում եք narim.am կայքը: Սույն պայմանների կիրառությունը չի տարածվում այն կայքերի վրա, ուր Դուք տեղափոխվել եք` սեղմելով narim.am-ում տեղադրված հղումները: Ինչպես նաև narim.am կայքը պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերի անվտանգության հետ կապված:

 


5.3 Լրացուցիչ  պայմաններ

Համաձայն Անձնական Տվյալների Պաշտպանության մասին ՀՀ օրենքի՝ Օգտագործողը իրավունք ունի դիտել ու խմբագրել Կայքի կողմից հավաքագրված իր անձնական տեղեկատվությունը, ինչպես նաև իրավունք ունի տեղեկատվություն ստանալու իր անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ:

Կայքի Ադմինիստրացիան իրավունք ունի փոփոխություններ կատարել սույն պայմաններում առանց Օգտագործողի համաձայնության:

Նոր Գաղտնիության պայմանները ուժի մեջ են մտնում դրանք Կայքում հրապարակելու օրվանից:

Սույն Գաղտնիության պայմանների հետ կապված բոլոր առաջարկներն ու հարցերը պետք է ուղղել Կայքի «Կապ» բաժնի օգնությամբ: